piątek, 09 grudnia 2022

MIL0317

Emitent: Bank Millennium S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
negatywna
Fitch Ratings
BB
stabilna
Moody's
Baa3
stabilna
Seria: C
ISIN: PLBIG0000362
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Każdy obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu gdy (wybrane):

 • emitent nie dokona w terminie płatności świadczeń wynikających z obligacji,
 • zadłużenie emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 40 mln zł nie zostało spłacone w terminie lub stało się wymagalne,
 • emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych w łącznej kwocie przekraczającej 2% sumy bilansowej emitenta.

Obligacje MIL0317 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-28
 • 2015-03-28
 • 2015-09-28
 • 2016-03-28
 • 2016-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-09-19
 • 2015-03-20
 • 2015-09-18
 • 2016-03-18
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-29
 • 2015-03-30
 • 2015-09-28
 • 2016-03-28
 • 2016-09-28
 • 2017-03-28

Dzień wykupu

 • 2017-03-28