poniedziałek, 25 czerwca 2018

Bank Millennium S.A.

Seria: C
ISIN: PLBIG0000362
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Każdy obligatariusz może zażądać natychmiastowego wykupu gdy (wybrane):

 • emitent nie dokona w terminie płatności świadczeń wynikających z obligacji,
 • zadłużenie emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 40 mln zł nie zostało spłacone w terminie lub stało się wymagalne,
 • emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych w łącznej kwocie przekraczającej 2% sumy bilansowej emitenta.

Emitent: Bank Millennium S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB
pozytywna
Fitch Ratings
BBB-
stabilna
Moody's
Baa3
pozytywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MIL0317
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 500 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-28
 • 2015-03-28
 • 2015-09-28
 • 2016-03-28
 • 2016-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-09-19
 • 2015-03-20
 • 2015-09-18
 • 2016-03-18
 • 2016-09-20
 • 2017-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-29
 • 2015-03-30
 • 2015-09-28
 • 2016-03-28
 • 2016-09-28
 • 2017-03-28

Dzień wykupu

 • 2017-03-28

Emisje