wtorek, 24 kwietnia 2018

Mak Dom Sp. z o.o.

Seria: E
ISIN: PLMKDOM00028
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone hipoteką łączną do kwoty 8,25 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariusze otrzymają dodatkową premię, która wyniesie:

 • 1 pkt proc. jeśli wykup nastąpi do 30 marca 2015 r.,
 • 0,5 pkt proc. jeśli w okresie od 31 marca 2015 do 30 marca 2016 r.,
 • 0,25 pkt proc. jeśli w okresie od 31 marca 2016 do 30 marca 2017 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • kapitały własne wykazane w dowolnym sprawozdaniu kwartalnym spadną poniżej 30 proc. sumy bilansowej,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy,
 • zaudytowane sprawozdanie roczne emitenta wykażę stratę netto,
 • emitent nie przedstawi obligatariuszom sprawozdania kwartalnego w terminie do 45 dni po zakończeniu danego kwartału.

Emitent: Mak Dom Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MKD0317
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 5 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-30
 • 2015-03-31
 • 2015-09-30
 • 2016-03-31
 • 2016-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-23
 • 2015-09-22
 • 2016-03-23
 • 2016-09-22
 • 2017-03-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-30
 • 2015-03-31
 • 2015-09-30
 • 2016-03-31
 • 2016-09-30
 • 2017-03-31

Dzień wykupu

 • 2017-03-31

Emisje