czwartek, 13 czerwca 2024

MKR0517

Emitent: Mikrokasa S.A.
Seria: N
ISIN: PLMKRKS00098
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiący całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami a emitentem będącym zastawcą. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 1,5 mln zł, czyli 100 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje MKR0517 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-27
 • 2015-08-27
 • 2015-11-27
 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-19
 • 2015-11-19
 • 2016-02-19
 • 2016-05-18
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-17
 • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-27
 • 2015-11-27
 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27
 • 2017-05-27

Dzień wykupu

 • 2017-05-27