poniedziałek, 25 czerwca 2018

Mikrokasa S.A.

Seria: N
ISIN: PLMKRKS00098
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiący całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami a emitentem będącym zastawcą. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 1,5 mln zł, czyli 100 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Emitent: Mikrokasa S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MKR0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-27
 • 2015-08-27
 • 2015-11-27
 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-19
 • 2015-11-19
 • 2016-02-19
 • 2016-05-18
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-17
 • 2017-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-27
 • 2015-11-27
 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27
 • 2017-05-27

Dzień wykupu

 • 2017-05-27

Emisje