sobota, 21 kwietnia 2018

Mikrokasa S.A.

Seria: L3
ISIN: PLMKRKS00106
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone do wysokości co najmniej 150 proc. wartości nominalnej. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami a emitentem.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,75 proc. od wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Mikrokasa S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MKR0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 007 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-29
 • 2015-09-29
 • 2015-12-29
 • 2016-03-29
 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-21
 • 2015-12-18
 • 2016-03-18
 • 2016-06-21
 • 2016-09-21
 • 2016-12-20
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-29
 • 2015-12-29
 • 2016-03-29
 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29

Dzień wykupu

 • 2017-06-29

Emisje