czwartek, 21 czerwca 2018

Mikrokasa S.A.

Seria: O
ISIN: PLMKRKS00114
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów pomiędzy emitentem a jego klientami. Wysokość zabezpieczenia wynosi 120 proc. wartości nominalnej obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Emitent: Mikrokasa S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MKR0917
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-09-23
 • 2015-12-23
 • 2016-03-23
 • 2016-06-23
 • 2016-09-23
 • 2016-12-23
 • 2017-03-23
 • 2017-06-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-15
 • 2016-03-15
 • 2016-06-15
 • 2016-09-15
 • 2016-12-15
 • 2017-03-15
 • 2017-06-14
 • 2017-09-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-23
 • 2016-03-23
 • 2016-06-23
 • 2016-09-23
 • 2016-12-23
 • 2017-03-23
 • 2017-06-23
 • 2017-09-23

Dzień wykupu

 • 2017-09-23

Emisje