poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MKR1115

Emitent: Mikrokasa S.A.
Seria: I
ISIN: PLMKRKS00049
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 840 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 7.28%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Oprocentowanie zasadniczo ustalane jest w oparciu o WIBOR3M+marża, jednak w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie nie mniej niż 10%, a we wszystkich pozostałych okresach odsetkowych nie może być niższe niż 9% ani wyższe niż 12% w ujęciu rocznym.

Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu:

 • części wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, na podstawie umów cywilno-prawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi obligatariuszami;
 • wszystkich wyemitowanych obligacji, za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW.

Obligacje MKR1115 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-05-08
 • 2014-08-08
 • 2014-11-08
 • 2015-02-08
 • 2015-05-08
 • 2015-08-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-31
 • 2014-10-31
 • 2015-01-30
 • 2015-04-29
 • 2015-07-31
 • 2015-10-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-08
 • 2014-11-10
 • 2015-02-09
 • 2015-05-08
 • 2015-08-10
 • 2015-11-09

Dzień wykupu

 • 2015-11-09