wtorek, 24 kwietnia 2018

Mikrokasa S.A.

Seria: P
ISIN: PLMKRKS00122
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczone jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów pomiędzy emitentem a jego klientami, do maksymalnej sumy zabezpieczenia równej 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Mikrokasa S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MKR1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 015 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-05
 • 2016-02-05
 • 2016-05-05
 • 2016-08-05
 • 2016-11-05
 • 2017-02-05
 • 2017-05-05
 • 2017-08-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-27
 • 2016-04-25
 • 2016-07-27
 • 2016-10-26
 • 2017-01-27
 • 2017-04-24
 • 2017-07-27
 • 2017-10-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-04
 • 2016-05-04
 • 2016-08-04
 • 2016-11-04
 • 2017-02-04
 • 2017-05-04
 • 2017-08-04
 • 2017-11-04

Dzień wykupu

 • 2017-11-06

Emisje