środa, 23 maja 2018

Multimedia Polska S.A.

Seria: MMP004100520
ISIN: PLMLMDP00064
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Marża w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 3,25 pkt proc., przy czym w kolejnych okresach odsetkowych może zostać powiększona o 0,50 pkt proc.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniami:

 • Multimedia Polska - Południe S.A. o kapitale zakł. 176.942.900 zł, maksymalna kwota do 1,65 mld zł,
 • Stream Communications Sp. z o.o. o kapitale zakł. 136.741.000 zł, maksymalna kwota do 1,65 mld zł,
 • Media Operator Sp. z o.o., maksymalna kwota poręczenia do 1,65 mld zł.

Emitent będzie wykupywał obligacje (pierwotna wartość nominalna 100.000 zł) w dniach wykupu:

 • 10 maja 2017 r., 25 proc. pierwotnej wartości nominalnej, pozostanie 75000 zł,
 • 10 maja 2018 r., 25 proc. pierwotnej wartości nominalnej, pozostanie 50000 zł,
 • 10 maja 2019 r., 25 proc. pierwotnej wartości nominalnej, pozostanie 25000 zł,
 • 10 maja 2020 r., wykup końcowy.

Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich obligacji przed dniem końcowego wykupu, w dniu płatności odsetek. Jeżeli emitent podejmie tę decyzję to zawiadomi o wcześniejszym wykupie obligacji nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed dniem płatności odsetek. Emitent może podjąć decyzję o wykupie wszystkich obligacji przed dniem końcowego wykupu jeżeli akcjonariusze większościowi nie będą posiadać co najmniej 50 proc. plus jedna akcja w kapitale zakładowym, utracą nad nim kontrolę w inny sposób lub nie będą mogli wywierać decydującego wpływu na działalność emitenta. Emitent będzie mógł zrealizować prawo żądania wcześniejszego wykupu w terminie 60 dni od zaistnienia tego faktu. Wcześniejszy wykup akcji nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia okresu opcji call.


Emitent: Multimedia Polska S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MMP0520
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 778 500 000 PLN
Wartość nominalna: 75 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-10
 • 2013-11-10
 • 2014-05-10
 • 2014-11-10
 • 2015-05-10
 • 2015-11-10
 • 2016-05-10
 • 2016-11-10
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-10
 • 2018-11-10
 • 2019-05-10
 • 2019-11-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-10-31
 • 2014-05-02
 • 2014-10-31
 • 2015-04-30
 • 2015-11-02
 • 2016-04-29
 • 2016-11-02
 • 2017-04-28
 • 2017-11-02
 • 2018-04-30
 • 2018-11-02
 • 2019-04-30
 • 2019-10-31
 • 2020-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-10
 • 2014-05-10
 • 2014-11-10
 • 2015-05-10
 • 2015-11-10
 • 2016-05-10
 • 2016-11-10
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-10
 • 2018-11-10
 • 2019-05-10
 • 2019-11-10
 • 2020-05-10

Dzień wykupu

 • 2020-05-10

Emisje