piątek, 09 grudnia 2022

MU11019

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Seria: U
ISIN: PLMURPL00158
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 1 579 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.65%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W przypadku, gdy emitent dokona publikacji sprawozdania finansowego grupy pro-forma to marża w każdych następnych
dwóch okresach odsetkowych będzie obniżona o 0,60 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec I, II lub III okresu odsetkowego 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV, V, VI lub VII okresu odsetkowego 0,30 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VIII, IX, X lub XI okresu odsetkowego 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Na skutek żądań przedterminowego wykupu zgłaszanych przez obligatariuszy, w sierpniu 2018 r. wartość obligacji w obrocie skurczyła się z  mln zł do 1,579 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,2x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 25 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 • emitent lub podmiot holdingu wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii T, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup.

Obligacje MU11019 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-28
 • 2017-01-28
 • 2017-04-28
 • 2017-07-28
 • 2017-10-28
 • 2018-01-28
 • 2018-04-28
 • 2018-07-28
 • 2018-10-28
 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-04-20
 • 2017-07-20
 • 2017-10-20
 • 2018-01-19
 • 2018-04-20
 • 2018-07-20
 • 2018-10-19
 • 2019-01-18
 • 2019-04-19
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-28
 • 2017-04-28
 • 2017-07-28
 • 2017-10-28
 • 2018-01-28
 • 2018-04-28
 • 2018-07-28
 • 2018-10-28
 • 2019-01-28
 • 2019-04-28
 • 2019-07-28
 • 2019-10-28

Dzień wykupu

 • 2019-10-28