czwartek, 17 stycznia 2019

Murapol S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Seria D.

Zobowiązania ogółem (pomniejszone o zaliczki od klientów) nie mogą przekroczyć 2,5 krotności kapitału własnego. Tak długo, jak długo Murapol nie jest spółką publiczną musi wykazywać też 20 mln zł zysku skonsolidowanego na koniec roku. W przeciwnym razie obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu. Emitent nie może też przeznaczyć więcej niż 10 proc. zysku grupy na wypłatę dywidendy, lub 15 proc. jeśli będzie spółką publiczną. 

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MUR0415
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 7 500 000
Wartość nominalna: 10
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5.21%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-10-27
 • 2013-01-27
 • 2013-04-27
 • 2013-07-27
 • 2013-10-27
 • 2014-01-27
 • 2014-04-27
 • 2014-07-27
 • 2014-10-27
 • 2015-01-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-10-19
 • 2013-01-18
 • 2013-04-19
 • 2013-07-19
 • 2013-10-18
 • 2014-01-17
 • 2014-04-17
 • 2014-07-18
 • 2014-10-17
 • 2015-01-19
 • 2015-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-10-29
 • 2013-01-28
 • 2013-04-29
 • 2013-07-29
 • 2013-10-28
 • 2014-01-27
 • 2014-04-28
 • 2014-07-28
 • 2014-10-27
 • 2015-01-27
 • 2015-04-27

Dzień wykupu

 • 2015-04-27

Emisje