wtorek, 05 grudnia 2023

MUR0415

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Seria: D
ISIN: PLMURPL00034
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 7 500 000 PLN
Wartość nominalna: 10.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.21%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zobowiązania ogółem (pomniejszone o zaliczki od klientów) nie mogą przekroczyć 2,5 krotności kapitału własnego. Tak długo, jak długo Murapol nie jest spółką publiczną musi wykazywać też 20 mln zł zysku skonsolidowanego na koniec roku. W przeciwnym razie obligatariusze mogą domagać się przedterminowego wykupu. Emitent nie może też przeznaczyć więcej niż 10 proc. zysku grupy na wypłatę dywidendy, lub 15 proc. jeśli będzie spółką publiczną. 

Obligacje MUR0415 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-10-27
 • 2013-01-27
 • 2013-04-27
 • 2013-07-27
 • 2013-10-27
 • 2014-01-27
 • 2014-04-27
 • 2014-07-27
 • 2014-10-27
 • 2015-01-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-10-19
 • 2013-01-18
 • 2013-04-19
 • 2013-07-19
 • 2013-10-18
 • 2014-01-17
 • 2014-04-17
 • 2014-07-18
 • 2014-10-17
 • 2015-01-19
 • 2015-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-10-29
 • 2013-01-28
 • 2013-04-29
 • 2013-07-29
 • 2013-10-28
 • 2014-01-27
 • 2014-04-28
 • 2014-07-28
 • 2014-10-27
 • 2015-01-27
 • 2015-04-27

Dzień wykupu

 • 2015-04-27