sobota, 23 marca 2019

Murapol S.A.

Seria: P
ISIN: PLMURPL00125
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emisja była pierwszą częścią programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

 • 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetwkowym,
 • 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetwkowym,
 • 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetwkowym.

Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,
 • emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje z terminem wykupu przypadającym przed terminem wykupu obligacji serii P, chyba że środki z ich emisji posłużą do wukupu obligacji serii P,
 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MUR0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-29
 • 2015-07-29
 • 2015-10-29
 • 2016-01-29
 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-29
 • 2017-01-29
 • 2017-04-29
 • 2017-07-29
 • 2017-10-29
 • 2018-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-21
 • 2015-10-21
 • 2016-01-21
 • 2016-04-21
 • 2016-07-21
 • 2016-10-21
 • 2017-01-20
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-20
 • 2018-01-19
 • 2018-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-29
 • 2015-10-29
 • 2016-01-29
 • 2016-04-29
 • 2016-07-29
 • 2016-10-29
 • 2017-01-29
 • 2017-04-29
 • 2017-07-29
 • 2017-10-29
 • 2018-01-29
 • 2018-04-29

Dzień wykupu

 • 2018-04-29

Emisje