wtorek, 05 grudnia 2023

MUR0816

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Seria: N
ISIN: PLMURPL00109
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 650 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji w dniu wypłaty odsetek za IV-VII okres odsetkowy za zapłatą premii wynoszącej 0,30 proc. wartości nominalnej.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • spółka wypłaci dywidendę:
  • w wysokości przekraczającej 15% skonsolidowanego zysku netto w przypadku gdy emitent w dniu podziału zysku będzie spółką notowaną na rynku regulowanym (GPW) lub,
  • w wysokości przekraczającej 10% skonsolidowanego zysku netto w przypadku gdy emitent w dniu podziału zysku nie będzie spółką notowaną na rynku regulowanym (GPW) lub,
  • w jakiejkolwiek wysokości gdy zysk skonsolidowany netto nie osiągnie 20 mln PLN w przypadku gdy emitent w dniu podziału zysku nie będzie spółką notowaną na rynku regulowanym (GPW);
 • emitent zaprzestanie prowadzenia działalności developerskiej mieszkaniowej i żaden podmiot z grupy nie przejmie tej działalności,
 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • emitent wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii N, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup tych obligacji,
 • łączne zadłużenie finansowe netto emitenta oraz podmiotów z grupy wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata 2014 oraz 2015, przekroczy odpowiednio: 180 mln zł oraz 200 mln zł.

Obligacje MUR0816 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-14
 • 2015-02-14
 • 2015-05-14
 • 2015-08-14
 • 2015-11-14
 • 2016-02-14
 • 2016-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-05
 • 2015-02-06
 • 2015-05-06
 • 2015-08-06
 • 2015-11-05
 • 2016-02-05
 • 2016-05-06
 • 2016-08-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-14
 • 2015-02-14
 • 2015-05-14
 • 2015-08-14
 • 2015-11-14
 • 2016-02-14
 • 2016-05-14
 • 2016-08-14

Dzień wykupu

 • 2016-08-14