czwartek, 21 czerwca 2018

Murapol S.A.

Seria: R
ISIN: PLMURPL00133
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię, która wyniesie:

 • 0,45 pkt proc. w I, II i III okresie odsetkowym,
 • 0,3 pkt proc. w IV, V, VI i VII okresie odsetkowym,
 • 0,15 pkt proc. w VIII, IX, X i XI okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą zażądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 15 proc. skonsolidowanego zysku netto,
 • emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości gdy za dany rok obrotowy zysk netto nie osiągnie co najmniej 20 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MUR1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 22 485 700 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.30%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-19
 • 2016-01-19
 • 2016-04-19
 • 2016-07-19
 • 2016-10-19
 • 2017-01-19
 • 2017-04-19
 • 2017-07-19
 • 2017-10-19
 • 2018-01-19
 • 2018-04-19
 • 2018-07-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-11
 • 2016-04-11
 • 2016-07-11
 • 2016-10-11
 • 2017-01-11
 • 2017-04-11
 • 2017-07-11
 • 2017-10-11
 • 2018-01-11
 • 2018-04-11
 • 2018-07-11
 • 2018-10-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-01-19
 • 2016-04-19
 • 2016-07-19
 • 2016-10-19
 • 2017-01-19
 • 2017-04-19
 • 2017-07-19
 • 2017-10-19
 • 2018-01-19
 • 2018-04-19
 • 2018-07-19
 • 2018-10-19

Dzień wykupu

 • 2018-10-19

Emisje