wtorek, 24 kwietnia 2018

Murapol S.A.

Seria: T
ISIN: PLMURPL00141
Rynek: GPW ASO, BS ASO


W przypadku, gdy emitent dokona publikacji sprawozdania finansowego grupy pro-forma to marża w każdych następnych
dwóch okresach odsetkowych będzie obniżona o 0,60 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • na koniec I, II lub III okresu odsetkowego 0,45 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec IV, V, VI lub VII okresu odsetkowego 0,30 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • na koniec VIII, IX, X lub XI okresu odsetkowego 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,2x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 25 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
 • emitent lub podmiot holdingu wyemituje obligacje o terminie zapadalności przypadającym przed terminem zapadalności obligacji serii T, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na ich wykup.

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MUR1019
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.42%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-23
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-23
 • 2018-01-23
 • 2018-04-20
 • 2018-07-23
 • 2018-10-23
 • 2019-01-23
 • 2019-04-19
 • 2019-07-23
 • 2019-10-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31
 • 2019-10-31

Dzień wykupu

 • 2019-10-31

Emisje