sobota, 02 grudnia 2023

MUR1115

Emitent: Murapol S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
BB-
stabilna
Seria: L
ISIN: PLMURPL00083
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 5 350 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Każdy obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez niego obligacji, a spółka zobowiązana jest dokonać wcześniejszego wykupu, gdy (wybrane):

 • emitent nie wypełnia w terminie lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego, niż świadczenie pieniężne, zobowiązania wynikającego z warunków emisji obligacji i w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia emitenta o powstałym naruszeniu niewykonanie zobowiązania dalej trwa,
 • w okresie od emisji obligacji do ich wykupu emitent wypłaci dywidendę (15 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy emitenta za dany rok obrotowy) lub dokona skupu akcji własnych (1.500.000 zł.) w ramach pojedynczej lub wielu transakcji,
 • emitent dokona zbycia lub rozporządzenia, w ramach jednej lub kilku transakcji, jakiejkolwiek części swojego majątku o wartości przekraczającej 100 tys. złotych,
 • skorygowany wskaźnik zadłużenia ogółem Grupy Emitenta obliczany jako stosunek wszystkich skonsolidowanych zobowiązań ogółem pomniejszonych o skonsolidowane przychody przyszłych okresów do skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy wartość 2,5,

Obligacje MUR1115 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-05-23
 • 2014-08-23
 • 2014-11-23
 • 2015-02-23
 • 2015-05-23
 • 2015-08-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-05-13
 • 2014-08-12
 • 2014-11-13
 • 2015-02-12
 • 2015-05-13
 • 2015-08-13
 • 2015-11-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-05-22
 • 2014-08-22
 • 2014-11-24
 • 2015-02-23
 • 2015-05-22
 • 2015-08-24
 • 2015-11-22

Dzień wykupu

 • 2015-11-22