sobota, 09 grudnia 2023

MV10825

Emitent: Marvipol Development S.A.
Seria: P2021B
ISIN: PLMRVDV00052
Rynek: GPW RR
Status: Zasymilowane z inną serią
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: marvipol-seria-p2021b.pdf

Ważne informacje

Obligacje zasymilowane z serią MVP0825.


Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 70 mln zł.

Bazowa marża wynosi 4,5 pkt proc., ale jej wysokość może zostać podniesiona o 0,25 lub 0,50 pkt proc., jeśli wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy kolejno 0,8x lub 0,9x. Niezależnie od tego Marvipol zobowiązuje się utrzymać wskaźnik dźwigni poniżej 1,0x.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego (3 sierpnia 2022 r.). W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. na koniec I okresu odsetkowego,
 • 1,25 proc. na koniec II okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VI okresu odsetkowego.

Obligacje MV10825 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-02-22
 • 2022-08-03
 • 2023-02-03
 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-07-26
 • 2023-01-26
 • 2023-07-26
 • 2024-01-26
 • 2024-07-26
 • 2025-01-24
 • 2025-07-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-08-03
 • 2023-02-03
 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03
 • 2025-08-03

Dzień wykupu

 • 2025-08-03