poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MVP0326

Emitent: Marvipol Development S.A.
Seria: AE, AF
ISIN: PLO229500064
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 66 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.35%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: marvipol-seria-ae.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x, marża podstawowa (5,5 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc. Jeśli wskaźnik przekroczy 0,9x, marża podstawowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Niezależnie od powyższego, jeśli wystąpi jakiekolwiek zdarzenie, które zgodnie z warunkami emisji daje obligatariuszom prawo żądania przedterminowego wykupu, marża podstawowa zostanie powiększona o 2 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV i V okres odsetkowy, tj. 3 marca i 2 września 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1,75 proc. i 0,25 proc.

Obligacje MVP0326 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-04-24
 • 2023-09-04
 • 2024-03-04
 • 2024-09-02
 • 2025-03-03
 • 2025-09-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-08-25
 • 2024-02-23
 • 2024-08-23
 • 2025-02-21
 • 2025-08-25
 • 2026-02-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-09-04
 • 2024-03-04
 • 2024-09-02
 • 2025-03-03
 • 2025-09-02
 • 2026-03-02

Dzień wykupu

 • 2026-03-02