sobota, 24 lutego 2024

MVP0524

Emitent: Marvipol Development S.A.
Seria: AC
ISIN: PLO229500049
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 22 994 256 PLN
Wartość nominalna: 722.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.04%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: marvipol-nota-seria-ac.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a jeśli wskaźnik przekroczy 0,9x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent przeprowadzi wykup ratalny:

 • 150 zł - 10 maja 2023 r.,
 • 128 zł - 10 listopada 2023 r.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 30 proc.) wyemitowanych obligacji na koniec V oraz VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego wyniesie 1,75 proc., a na koniec VI okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto emitenta.

Obligacje MVP0524 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-10
 • 2021-05-10
 • 2021-11-10
 • 2022-05-10
 • 2022-11-10
 • 2023-05-10
 • 2023-11-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-04-29
 • 2021-11-02
 • 2022-04-29
 • 2022-11-02
 • 2023-04-28
 • 2023-11-02
 • 2024-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-05-10
 • 2021-11-10
 • 2022-05-10
 • 2022-11-10
 • 2023-05-10
 • 2023-11-10
 • 2024-05-10

Dzień wykupu

 • 2024-05-10