poniedziałek, 26 lipca 2021

Marvipol Development S.A.

Seria: S
ISIN: PLMRVPL00149
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 3 sierpnia 2018 r. lub 3 lutego 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, w wysokości odpowiednio 1 proc. lub 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 1,3x,
 • emitent wypłaci dywidendę o wartości przekraczającej 50 proc. zysku netto za dany rok kalendarzowy.

Emitent: Marvipol Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MVP0819
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 28 920 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-08-03
 • 2016-02-03
 • 2016-08-03
 • 2017-02-03
 • 2017-08-03
 • 2018-02-03
 • 2018-08-03
 • 2019-02-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-26
 • 2016-07-26
 • 2017-01-26
 • 2017-07-26
 • 2018-01-26
 • 2018-07-26
 • 2019-01-25
 • 2019-07-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-03
 • 2016-08-03
 • 2017-02-03
 • 2017-08-03
 • 2018-02-03
 • 2018-08-03
 • 2019-02-03
 • 2019-08-03

Dzień wykupu

 • 2019-08-03

Emisje