poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Marvipol Development S.A.

Seria: T
ISIN: PLMRVPL00156
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent dokona okresowej amortyzacji obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 4 sierpnia 2020 r. i 4 lutego 2021 r. Za każdym razem wykupowi podlegać będzie 15 proc. wyemitowanych obligacji.

Emitent ma także prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 30 proc. wyemitowanych i niewykupionych papierów). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 4 sierpnia 2019 r. - 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • 4 lutego 2020 r. - 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • 4 sierpnia 2020 r. - 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • 4 lutego 2021 r. - 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,3x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Marvipol Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MVP0821
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 9 560 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.75%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-08-04
 • 2018-02-04
 • 2018-08-04
 • 2019-02-04
 • 2019-08-04
 • 2020-02-04
 • 2020-08-04
 • 2021-02-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-26
 • 2018-07-27
 • 2019-01-25
 • 2019-07-26
 • 2020-01-27
 • 2020-07-27
 • 2021-01-27
 • 2021-07-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-02-04
 • 2018-08-04
 • 2019-02-04
 • 2019-08-04
 • 2020-02-04
 • 2020-08-04
 • 2021-02-04
 • 2021-08-04

Dzień wykupu

 • 2021-08-04

Emisje