poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MVP1024

Emitent: Marvipol Development S.A.
Seria: AD
ISIN: PLO229500056
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 88 452 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.08%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: marvipol-seria-ad.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 0,8x marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a jeśli wskaźnik przekroczy 0,9x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części (nie mniej niż 30 proc.) wyemitowanych obligacji na koniec V oraz VI okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego wyniesie 1,75 proc., a na koniec VI okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto emitenta.

Obligacje MVP1024 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-04-21
 • 2021-10-21
 • 2022-04-21
 • 2022-10-21
 • 2023-04-21
 • 2023-10-21
 • 2024-04-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-10-13
 • 2022-04-12
 • 2022-10-13
 • 2023-04-13
 • 2023-10-13
 • 2024-04-12
 • 2024-10-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-21
 • 2022-04-21
 • 2022-10-21
 • 2023-04-21
 • 2023-10-21
 • 2024-04-21
 • 2024-10-21

Dzień wykupu

 • 2024-10-21