niedziela, 26 września 2021

Marvipol Development S.A.

Seria: U
ISIN: PLMRVPL00164
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Podstawowa marża odsetkowa może zostać podwyższona w zależności od wartości wskaźnika zadłużenia netto. Jeśli jego wartość przekroczy 0,8x, marża zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc., a po przekroczeniu 0,9x o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za III, IV i V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1,15 proc., 0,75 proc. lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x,
 • zostaną naruszone warunki emisji serii R, S lub T,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Marvipol Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MVP1120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 65 200 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-11-13
 • 2018-05-13
 • 2018-11-13
 • 2019-05-13
 • 2019-11-13
 • 2020-05-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-04
 • 2018-11-05
 • 2019-05-02
 • 2019-11-04
 • 2020-05-05
 • 2020-11-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-13
 • 2018-11-13
 • 2019-05-13
 • 2019-11-13
 • 2020-05-13
 • 2020-11-13

Dzień wykupu

 • 2020-11-13