poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Marvipol Development S.A.

Seria: Y
ISIN: PLMRVDV00037
Rynek: GPW ASO


Emitent przeprowadzi częściowy wykup po upływie dwóch i trzech lat od emisji, za każdym razem po 30 proc. łącznej liczby wyemitowanych obligacji.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek, począwszy od dnia płatności odsetek za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego wyniesie 1,75 proc., a na koniec VI okresu odsetkowego 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,0x,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto emitenta.

Emitent: Marvipol Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MVP1222
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-12
 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-04
 • 2020-06-04
 • 2020-12-04
 • 2021-06-04
 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12

Dzień wykupu

 • 2022-12-12

Emisje