środa, 23 maja 2018

M.W. Trade S.A.

Seria: A2016
ISIN: PLMWTRD00153
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy,
 • 1,00 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy,
 • 0,50 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy.

Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-26
 • 2016-04-26
 • 2016-07-26
 • 2016-10-26
 • 2017-01-26
 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-18
 • 2016-07-18
 • 2016-10-18
 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-26
 • 2016-07-26
 • 2016-10-26
 • 2017-01-26
 • 2017-04-26
 • 2017-07-26
 • 2017-10-26
 • 2018-01-26
 • 2018-04-26
 • 2018-07-26
 • 2018-10-26
 • 2019-01-26

Dzień wykupu

 • 2019-01-26

Emisje