wtorek, 19 czerwca 2018

M.W. Trade S.A.

Seria: B2016
ISIN: PLMWTRD00161
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy,
 • 1,00 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy,
 • 0,50 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy.

Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.20%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-25
 • 2016-05-25
 • 2016-08-25
 • 2016-11-25
 • 2017-02-25
 • 2017-05-25
 • 2017-08-25
 • 2017-11-25
 • 2018-02-25
 • 2018-05-25
 • 2018-08-25
 • 2018-11-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-16
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-16
 • 2019-02-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-25
 • 2016-08-25
 • 2016-11-25
 • 2017-02-25
 • 2017-05-25
 • 2017-08-25
 • 2017-11-25
 • 2018-02-25
 • 2018-05-25
 • 2018-08-25
 • 2018-11-25
 • 2019-02-25

Dzień wykupu

 • 2019-02-25

Emisje