wtorek, 19 czerwca 2018

M.W. Trade S.A.

Seria: C2016
ISIN: PLMWTRD00179
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE  W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy,
 • 1,00 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy,
 • 0,50 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji – w przypadku, gdy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek za V okres odsetkowy.

W efekcie częściowego przedterminowego wykupu 18 września 2017 roku wartość obligacji w obrocie spadła z 30 mln zł do 10 mln zł.


Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-17
 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-17
 • 2016-09-17
 • 2016-12-17
 • 2017-03-17
 • 2017-06-17
 • 2017-09-17
 • 2017-12-17
 • 2018-03-17

Dzień wykupu

 • 2018-03-17

Emisje