środa, 20 czerwca 2018

M.W. Trade S.A.

Seria: A2014
ISIN: PLMWTRD00138
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w następującej wysokości:

 • 1,25 proc. wartości nominalnej w przypadku gdy wykup nastąpi w II terminie płatności odsetek,
 • 1,00 proc. wartości nominalnej w przypadku gdy wykup nastąpi w III terminie płatności odsetek,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej w przypadku gdy wykup nastąpi w IV terminie płatności odsetek,
 • 0,50 proc. wartości nominalnej w przypadku gdy wykup nastąpi w V terminie płatności odsetek.
Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0417
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-04-17
 • 2014-10-17
 • 2015-04-17
 • 2015-10-17
 • 2016-04-17
 • 2016-10-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-09
 • 2015-04-09
 • 2015-10-09
 • 2016-04-08
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-17
 • 2015-04-17
 • 2015-10-17
 • 2016-04-17
 • 2016-10-17
 • 2017-04-17

Dzień wykupu

 • 2017-04-17

Emisje