czwartek, 26 kwietnia 2018

M.W. Trade S.A.

Seria: MWT062018
ISIN: PLMWTRD00146
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik niezabezpieczonych aktywów, stanowiący stosunek łącznej wartości niezabezpieczonych aktywów emitenta do łącznej wartości zadłużenia niezabezpieczonego będzie niższy od 1,20, marża wzrośnie o 0,5 pkt proc. Jednocześnie obligatariusze zyskają prawo do żądania przedterminowego wykupu.

Prawo do żądania przedterminowego wykupu obligatariusze będą mieli m.in. także wtedy, gry emitent wypłaci za dany rok obrotowy dywidendę przekraczającą 55 proc. zysku netto za ten rok.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Wykup może być przeprowadzony w okresie od początku 12 miesiąca do końca 30 miesiąca po dniu emisji i tylko w dniach płatności odsetek za II, III, IV i V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, która w zależności od tego, w którym okresie odsetkowym dojdzie do wykupu, wyniesie 1,25 proc., 1,00 proc., 0,75 proc. lub 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: M.W. Trade S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MWT0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 23 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.51%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-26
 • 2015-12-28
 • 2016-06-28
 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-17
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-20
 • 2017-12-18
 • 2018-06-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-28
 • 2016-06-28
 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-26

Dzień wykupu

 • 2018-06-26

Emisje