czwartek, 27 lutego 2020

ZM Mysław S.A.

OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.

Seria A.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem osobistym prezesa zarządu poprzednika prawnego emitenta, pana Lucjana Pilśniaka, do wysokości 110% wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,5 pkt proc.

Emitent: ZM Mysław S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MYS0615
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 1 690 000
Wartość nominalna: 100
Oprocentowanie: stałe 11.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-12-11
  • 2015-03-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-12-02
  • 2015-03-02
  • 2015-06-01

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-12-10
  • 2015-03-10
  • 2015-06-10

Dzień wykupu

  • 2015-06-10

Emisje