poniedziałek, 15 kwietnia 2024

MYS0615

Emitent: ZM Mysław S.A.
Seria: A
ISIN: PLZMMM000015
Rynek: GPW ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 690 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 11.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem osobistym prezesa zarządu poprzednika prawnego emitenta, pana Lucjana Pilśniaka, do wysokości 110% wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu. W takim przypadku zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 0,5 pkt proc.

Obligacje MYS0615 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-12-11
  • 2015-03-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-12-02
  • 2015-03-02
  • 2015-06-01

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-12-10
  • 2015-03-10
  • 2015-06-10

Dzień wykupu

  • 2015-06-10