środa, 20 czerwca 2018

Nickel Development Sp. z o.o.

Seria: D
ISIN: PLNKLDV00049
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Złotnikach (woj. wielkopolskie, gm. Suchy Las) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy, tj. 17 listopada 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII okresu odsetkowego,
 • począwszy od IX okresu odsetkowego premia nie będzie wypłacana.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny przekroczy 1,3x,
 • emitent wypłaci dywidendę lub dokona umorzenia udziałów własnych.

Emitent: Nickel Development Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: NKL1118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.27%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.97%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-09
 • 2016-05-09
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-08
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-08
 • 2018-11-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17
 • 2017-08-17
 • 2017-11-17
 • 2018-02-17
 • 2018-05-17
 • 2018-08-17
 • 2018-11-19

Dzień wykupu

 • 2018-11-19

Emisje