czwartek, 13 czerwca 2024

NOD1224

Emitent: Novdom Sp. z o.o.
Seria: A
ISIN: PLO363100028
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.85%
Oprocentowanie bieżące: 10.7%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: novdom-seria-a.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka (do 15 mln zł), weksel własny in blanco emitenta, poręczenie oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu w I - IV okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w V - VIII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w IX - XII okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 1,2x (dopuszczalne jest jednokrotne przekroczenie),
 • emitent nie wykaże zysku netto za okres poprzednich 12 miesięcy.

Obligacje NOD1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-02
 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-02-23
 • 2022-05-26
 • 2022-08-26
 • 2022-11-25
 • 2023-02-23
 • 2023-05-26
 • 2023-08-28
 • 2023-11-27
 • 2024-02-26
 • 2024-05-24
 • 2024-08-26
 • 2024-11-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-02
 • 2022-06-02
 • 2022-09-02
 • 2022-12-02
 • 2023-03-02
 • 2023-06-02
 • 2023-09-02
 • 2023-12-02
 • 2024-03-02
 • 2024-06-02
 • 2024-09-02
 • 2024-12-02

Dzień wykupu

 • 2024-12-02