poniedziałek, 15 kwietnia 2024

NVA0624

Emitent: P.A. Nova S.A.
Seria: B
ISIN: PLPANVA00062
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 100 000 PLN
Wartość nominalna: 670.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 10.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pa-nova-seria-b.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku uzyskania przez emitenta określonych w warunkach emisji wpływów ze sprzedaży nieruchomości, emitent zobowiązał się do przeprowadzenia częściowej amortyzacji obligacji, w wyniku której wartość nominalna obligacji zostanie obniżona do 670 zł.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych będzie wyższy niż 1,2x, marża podstawowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych będzie wyższy niż 1,4x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 40 proc. zysku netto.

Obligacje NVA0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-29
 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-21
 • 2022-06-21
 • 2022-09-21
 • 2022-12-20
 • 2023-03-21
 • 2023-06-21
 • 2023-09-21
 • 2023-12-19
 • 2024-03-21
 • 2024-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-28
 • 2022-06-28
 • 2022-09-28
 • 2022-12-28
 • 2023-03-28
 • 2023-06-28
 • 2023-09-28
 • 2023-12-28
 • 2024-03-28
 • 2024-06-28

Dzień wykupu

 • 2024-06-28