czwartek, 13 czerwca 2024

OBC0226

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: O
ISIN: PLO283100124
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: 10.55%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-o.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie (do 225 mln zł) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI , będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • w dniu płatności odsetek za I i II okresie odsetkowym – 1,25 proc.,
 • w dniach roboczych w III i IV okresie odsetkowym – 1,00 proc.,
 • w dniach roboczych w V i VI okresie odsetkowym – 0,75 proc.,
 • w dniach roboczych w VII i VIII okresie odsetkowym – 0,50 proc.,
 • w dniach roboczych w IX i X okresie odsetkowym – 0,25 proc.,
 • w dniach roboczych w XI, XII, XIII i XIV okresie odsetkowym – brak premii.

Obligacje OBC0226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-08-31
 • 2022-11-24
 • 2023-02-24
 • 2023-05-24
 • 2023-08-24
 • 2023-11-24
 • 2024-02-24
 • 2024-05-24
 • 2024-08-24
 • 2024-11-24
 • 2025-02-24
 • 2025-05-24
 • 2025-08-24
 • 2025-11-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-11-17
 • 2023-02-17
 • 2023-05-17
 • 2023-08-17
 • 2023-11-17
 • 2024-02-19
 • 2024-05-17
 • 2024-08-19
 • 2024-11-18
 • 2025-02-17
 • 2025-05-19
 • 2025-08-18
 • 2025-11-17
 • 2026-02-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-11-24
 • 2023-02-24
 • 2023-05-24
 • 2023-08-24
 • 2023-11-24
 • 2024-02-24
 • 2024-05-24
 • 2024-08-24
 • 2024-11-24
 • 2025-02-24
 • 2025-05-24
 • 2025-08-24
 • 2025-11-24
 • 2026-02-24

Dzień wykupu

 • 2026-02-24