czwartek, 13 czerwca 2024

OBC0525

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: L
ISIN: PLO283100090
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.3%
Oprocentowanie bieżące: 11.16%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-l.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 150 proc. wartości istniejących obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji udzielone przez TONSA Commercial REI N.V.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w przypadku wykupu w I okresie odsetkowym,
 • 1 proc. w przypadku wykupu w II okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu w III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w IV okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w V okresie odsetkowym,
 • 0 proc. w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligacje OBC0525 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-11-15
 • 2022-05-15
 • 2022-11-15
 • 2023-05-15
 • 2023-11-15
 • 2024-05-15
 • 2024-11-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-05-06
 • 2022-11-04
 • 2023-05-05
 • 2023-11-07
 • 2024-05-07
 • 2024-11-06
 • 2025-05-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-15
 • 2022-11-15
 • 2023-05-15
 • 2023-11-15
 • 2024-05-15
 • 2024-11-15
 • 2025-05-15

Dzień wykupu

 • 2025-05-15