poniedziałek, 15 lipca 2024

OBC0627

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: Z23
ISIN: PLOLVFN00038
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 2 500 000 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 9.27%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-z23.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Tonsa Commercial REI N.V. do łącznej wysokości wynoszącej nie więcej niż 150 proc. maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się przez poręczyciela egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w I oraz II okresie odsetkowym,
 • 1 proc. w III oraz IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. w V oraz VI okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w VII oraz VIII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w IX oraz X okresie odsetkowym,
 • 0 proc. w pozostałych okresach.

Obligacje OBC0627 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-12-08
 • 2024-03-08
 • 2024-06-08
 • 2024-09-08
 • 2024-12-08
 • 2025-03-08
 • 2025-06-08
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08
 • 2026-03-08
 • 2026-06-08
 • 2026-09-08
 • 2026-12-08
 • 2027-03-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-03-04
 • 2024-06-04
 • 2024-09-03
 • 2024-12-03
 • 2025-03-04
 • 2025-06-03
 • 2025-09-02
 • 2025-12-02
 • 2026-03-03
 • 2026-06-02
 • 2026-09-01
 • 2026-12-01
 • 2027-03-02
 • 2027-06-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-03-08
 • 2024-06-08
 • 2024-09-08
 • 2024-12-08
 • 2025-03-08
 • 2025-06-08
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08
 • 2026-03-08
 • 2026-06-08
 • 2026-09-08
 • 2026-12-08
 • 2027-03-08
 • 2027-06-08

Dzień wykupu

 • 2027-06-08