wtorek, 23 lipca 2024

OBC0827

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: A24
ISIN: PLOLVFN00046
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 5.3%
Oprocentowanie bieżące: 9.14%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-a24.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Tonsa Commercial REI N.V. do łącznej wysokości wynoszącej nie więcej niż 150 proc. maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się przez poręczyciela egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,25 proc. w I oraz II okresie odsetkowym,
 • 1 proc. w III oraz IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. w V oraz VI okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w VII oraz VIII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w IX oraz X okresie odsetkowym,
 • 0 proc. w pozostałych okresach.

Obligacje OBC0827 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2024-02-07
 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-07
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-07
 • 2027-02-07
 • 2027-05-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-05-02
 • 2024-08-05
 • 2024-11-05
 • 2025-02-05
 • 2025-05-05
 • 2025-08-05
 • 2025-11-05
 • 2026-02-05
 • 2026-05-05
 • 2026-08-05
 • 2026-11-05
 • 2027-02-04
 • 2027-05-05
 • 2027-08-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-07
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-07
 • 2027-02-07
 • 2027-05-07
 • 2027-08-07

Dzień wykupu

 • 2027-08-07