wtorek, 18 czerwca 2024

OBC1126

Emitent: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Seria: W23
ISIN: PLOLVFN00020
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie bieżące: 11.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: olivia-fin-seria-w23.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, które wyniesie:

 • 1,25 proc. na koniec I oraz II okresu odsetkowego,
 • 1,0 proc. na koniec III oraz IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. na koniec V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. na koniec IX oraz X okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • poręczyciel wypłaci dywidendę, dokona skupu akcji, wykupu udziałów w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 1 mln zł rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki o zbliżonym sensie ekonomicznym;
 • wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań grupy poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów poręczyciela wzrośnie powyżej 0,75x i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych oświadczeniach zgodności.

Obligacje OBC1126 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-22
 • 2024-03-22
 • 2024-06-22
 • 2024-09-22
 • 2024-12-22
 • 2025-03-22
 • 2025-06-22
 • 2025-09-22
 • 2025-12-22
 • 2026-03-22
 • 2026-06-22
 • 2026-09-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-09-19
 • 2023-12-19
 • 2024-03-19
 • 2024-06-19
 • 2024-09-18
 • 2024-12-18
 • 2025-03-19
 • 2025-06-17
 • 2025-09-17
 • 2025-12-17
 • 2026-03-18
 • 2026-06-17
 • 2026-09-17
 • 2026-11-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-09-22
 • 2023-12-22
 • 2024-03-22
 • 2024-06-22
 • 2024-09-22
 • 2024-12-22
 • 2025-03-22
 • 2025-06-22
 • 2025-09-22
 • 2025-12-22
 • 2026-03-22
 • 2026-06-22
 • 2026-09-22
 • 2026-11-22

Dzień wykupu

 • 2026-11-22