wtorek, 24 kwietnia 2018

OEX S.A.

Seria: A
ISIN: PLTELL000056
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Marża odsetkowa może zostać podwyższona o 0,5 pkt proc. w przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie finansowe netto/EBITDA) przekroczy 3,0x, Gdy wskaźnik przekroczy 3,5x marża zostanie podwyższona o kolejne 0,5 pkt proc., a jednocześnie obligatariusze zyskają prawo do żądania przedterminowego wykupu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji na koniec:

 • II okresu odsetkowego, tj. 17 stycznia 2018 r., w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • III okresu odsetkowego, tj. 17 lipca 2018 r., w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • IV okresu odsetkowego, tj. 17 stycznia 2019 r., w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • V okresu odsetkowego, tj. 17 lipca 2019 r., w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie finansowe netto/EBITDA) przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/kapitały własne przekroczy 1,6x,
 • kapitał własny emitenta osiągnie wartość ujemną,
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: OEX S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: OEX0120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-18
 • 2017-07-17
 • 2018-01-17
 • 2018-07-17
 • 2019-01-17
 • 2019-07-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-07-07
 • 2018-01-09
 • 2018-07-09
 • 2019-01-09
 • 2019-07-09
 • 2020-01-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-17
 • 2018-01-17
 • 2018-07-17
 • 2019-01-17
 • 2019-07-17
 • 2020-01-17

Dzień wykupu

 • 2020-01-17

Emisje