czwartek, 21 czerwca 2018

Orbis S.A.

Seria: ORB A 260620
ISIN: PLORBIS00048
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem emisji jest hipoteka łączna na nieruchomości położonej w warszawie ustanowiona na pierwszym miejscu. Wartość rynkowa przedmiotu zabezpieczenia wyceniana jest na ponad 330,5 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu albo połowy albo wszystkich wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek przypadającym 26 czerwca 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik LTV przekroczy poziom 80 proc. i nie zostanie przywrócony co najwyżej do tego poziomy w teminie 90 dni.

Emitent: Orbis S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ORB0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 300 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.97%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.78%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-26
 • 2015-12-26
 • 2016-06-26
 • 2016-12-26
 • 2017-06-26
 • 2017-12-26
 • 2018-06-26
 • 2018-12-26
 • 2019-06-26
 • 2019-12-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-17
 • 2016-06-17
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-15
 • 2018-06-18
 • 2018-12-17
 • 2019-06-17
 • 2019-12-17
 • 2020-06-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-26
 • 2016-06-26
 • 2016-12-26
 • 2017-06-26
 • 2017-12-26
 • 2018-06-26
 • 2018-12-26
 • 2019-06-26
 • 2019-12-26
 • 2020-06-26

Dzień wykupu

 • 2020-06-26

Emisje