niedziela, 26 września 2021

Orbis S.A.

Seria: ORB B 290721
ISIN: PLORBIS00055
Rynek: GPW ASO, BS ASO


WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji są dwie hipoteki o łącznej sumie najwyższej wynoszącej 1,25 mld zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu co najmniej połowy lub wszystkich wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek przypadającym 29 lipca 2019 roku. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 3,0x,
 • wartość wskaźnika LTV (stosunek wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji do wartości przedmiotu hipoteki) przekroczy 80 proc. i nie zostanie przywrócona do poziomu co najwyżej 80 proc. w okresie 90 dni od daty publikacji przez emitenta informacji o tym zdarzeniu.

Emitent: Orbis S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ORB0721
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 200 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.05%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29
 • 2020-07-29
 • 2021-01-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-20
 • 2017-07-21
 • 2018-01-19
 • 2018-07-20
 • 2019-01-21
 • 2019-07-19
 • 2020-01-21
 • 2020-07-21
 • 2021-01-21
 • 2021-07-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29
 • 2018-07-29
 • 2019-01-29
 • 2019-07-29
 • 2020-01-29
 • 2020-07-29
 • 2021-01-29
 • 2021-07-29

Dzień wykupu

 • 2021-07-29