piątek, 23 lutego 2024

ORK0314

Emitent: Organika S.A.
Seria: C2
ISIN: PLMZCOR00035
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione po terminie
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 7.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania finansowe vs. kapitały własne) nie może przekroczyć 1,2 w 2012 r., a w 2013 i 2014 - 1. Wskaźnik zadłużenia vs. EBITDA nie może przekroczyć 5,5 w 2012 r., 4 w 2013 i 3,5 w 2014 r. Niespełnienie tych warunków daje prawo domagania się przedterminowego wykupu. Emitent nie może także wypłacać dywidendy do dnia wykupu. 

Obligacje zabezpieczone hipoteką do kwoty 70 mln zł, przy czym według konserwatywnych wycen, zastawione nieruchomości warte są 60 mln zł.

Obligacje ORK0314 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-09-27
 • 2013-03-27
 • 2013-09-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-09-18
 • 2013-03-18
 • 2013-09-18
 • 2014-03-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-09-27
 • 2013-03-27
 • 2013-09-27
 • 2014-03-27

Dzień wykupu

 • 2014-03-27