poniedziałek, 25 czerwca 2018

Polbrand Sp. z o.o.

Seria: L
ISIN: PLPLBRD00033
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości gruntowej, której wartość zgodnie z wyceną z czerwca 2014 roku to 3,5 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent zdecyduje o wypłacie dywidendy za rok 2014 lub 2015, lub 2016,
 • w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji zostanie wpisana hipoteka na rzecz podmiotu innego niż administrator hipoteki na pierwszym miejscu albo na dalszym miejscu o terminie wymagalności wcześniejszym niż dzień wykupu.

Emitent: Polbrand Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBD1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 554 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-02
 • 2015-01-02
 • 2015-04-02
 • 2015-07-02
 • 2015-10-02
 • 2016-01-02
 • 2016-04-02
 • 2016-07-02
 • 2016-10-02
 • 2017-01-02
 • 2017-04-02
 • 2017-07-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-19
 • 2015-03-24
 • 2015-06-23
 • 2015-09-23
 • 2015-12-22
 • 2016-03-23
 • 2016-06-23
 • 2016-09-23
 • 2016-12-22
 • 2017-03-24
 • 2017-06-23
 • 2017-09-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-01
 • 2015-04-01
 • 2015-07-01
 • 2015-10-01
 • 2016-01-01
 • 2016-04-01
 • 2016-07-01
 • 2016-10-01
 • 2017-01-01
 • 2017-04-01
 • 2017-07-01
 • 2017-10-01

Dzień wykupu

 • 2017-10-01

Emisje