poniedziałek, 01 maja 2017

PBG S.A.

Seria: E
ISIN: PLPBG0000169
Rynek: GPW ASO


Obligacje zerokuponowe, wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 710 mln zł, przeprowadzonego na podstawie układu z wierzycielami, zawartego w postępowaniu upadłościowym.

Zabezpieczone są zastawami rejestrowymi, hipotekami, przelewem praw na zabezpieczenie, poręczeniem oraz oświadczeniem o poddaniu egzekucji.


Emitent: PBG S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBG0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 41 243 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: obligacje zerokuponowe + 0%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

Dni ustalenia prawa do odsetek

Dni wypłaty odsetek

Dzień wykupu

  • 2018-06-30

Emisje