wtorek, 06 czerwca 2023

PBG0618

Emitent: PBG S.A.
Seria: E
ISIN: PLPBG0000169
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 41 243 300 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: obligacje zerokuponowe + 0%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje zerokuponowe, wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 710 mln zł, przeprowadzonego na podstawie układu z wierzycielami, zawartego w postępowaniu upadłościowym.

Zabezpieczone są zastawami rejestrowymi, hipotekami, przelewem praw na zabezpieczenie, poręczeniem oraz oświadczeniem o poddaniu egzekucji.


Obligacje PBG0618 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

Dni ustalenia prawa do odsetek

Dni wypłaty odsetek

Dzień wykupu

  • 2018-06-30