niedziela, 31 maja 2020

PBG S.A.

Seria: H
ISIN: PLPBG0000193
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje zerokuponowe, wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 710 mln zł, przeprowadzonego na podstawie układu z wierzycielami, zawartego w postępowaniu upadłościowym.

Zabezpieczone są zastawami rejestrowymi, hipotekami, przelewem praw na zabezpieczenie, poręczeniem oraz oświadczeniem o poddaniu egzekucji.


Emitent: PBG S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBG1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 37 683 400 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: obligacje zerokuponowe + 0%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

Dni ustalenia prawa do odsetek

Dni wypłaty odsetek

Dzień wykupu

  • 2020-01-31

Emisje