czwartek, 26 kwietnia 2018

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Seria: PBS0225
ISIN: PLPBS0000057
Rynek: GPW ASO


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia emisji.


Emitent: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBS0225
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 8 280 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-23
 • 2015-08-23
 • 2016-02-23
 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23
 • 2019-08-23
 • 2020-02-23
 • 2020-08-23
 • 2021-02-23
 • 2021-08-23
 • 2022-02-23
 • 2022-08-23
 • 2023-02-23
 • 2023-08-23
 • 2024-02-23
 • 2024-08-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-14
 • 2016-02-15
 • 2016-08-12
 • 2017-02-15
 • 2017-08-14
 • 2018-02-15
 • 2018-08-14
 • 2019-02-15
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-15
 • 2021-08-13
 • 2022-02-15
 • 2022-08-12
 • 2023-02-15
 • 2023-08-14
 • 2024-02-15
 • 2024-08-14
 • 2025-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-23
 • 2016-02-23
 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23
 • 2019-08-23
 • 2020-02-23
 • 2020-08-23
 • 2021-02-23
 • 2021-08-23
 • 2022-02-23
 • 2022-08-23
 • 2023-02-23
 • 2023-08-23
 • 2024-02-23
 • 2024-08-23
 • 2025-02-23

Dzień wykupu

 • 2025-02-24

Emisje