sobota, 21 kwietnia 2018

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Seria: PBS0523
ISIN: PLPBS0000032
Rynek: GPW ASO


Obligacje podporządkowane.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.


Emitent: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBS0523
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.11%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-28
 • 2013-11-28
 • 2014-05-28
 • 2014-11-28
 • 2015-05-28
 • 2015-11-28
 • 2016-05-28
 • 2016-11-28
 • 2017-05-28
 • 2017-11-28
 • 2018-05-28
 • 2018-11-28
 • 2019-05-28
 • 2019-11-28
 • 2020-05-28
 • 2020-11-28
 • 2021-05-28
 • 2021-11-28
 • 2022-05-28
 • 2022-11-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-11-20
 • 2014-05-20
 • 2014-11-20
 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-19
 • 2016-11-18
 • 2017-05-19
 • 2017-11-20
 • 2018-05-18
 • 2018-11-20
 • 2019-05-20
 • 2019-11-20
 • 2020-05-20
 • 2020-11-20
 • 2021-05-20
 • 2021-11-19
 • 2022-05-20
 • 2022-11-18
 • 2023-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-28
 • 2014-05-28
 • 2014-11-28
 • 2015-05-28
 • 2015-11-28
 • 2016-05-28
 • 2016-11-28
 • 2017-05-28
 • 2017-11-28
 • 2018-05-28
 • 2018-11-28
 • 2019-05-28
 • 2019-11-28
 • 2020-05-28
 • 2020-11-28
 • 2021-05-28
 • 2021-11-28
 • 2022-05-28
 • 2022-11-28
 • 2023-05-28

Dzień wykupu

 • 2023-05-28

Emisje