czwartek, 17 sierpnia 2017

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Seria PBS0523. W przypadku nie wyrażenia zgodny przez KNF na zaliczenie wartośći zobowiązań wynikających z Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta, w terminie do 28 kwietnia 2014 roku, wykup obligacji dokonany będzie w dniu 28 maja 2014 roku. Wykup Obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu nie może nastąpić przed upływem 5 lat od daty Emisji.
Emitent: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBS0523
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.11%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-05-28
 • 2013-11-28
 • 2014-05-28
 • 2014-11-28
 • 2015-05-28
 • 2015-11-28
 • 2016-05-28
 • 2016-11-28
 • 2017-05-28
 • 2017-11-28
 • 2018-05-28
 • 2018-11-28
 • 2019-05-28
 • 2019-11-28
 • 2020-05-28
 • 2020-11-28
 • 2021-05-28
 • 2021-11-28
 • 2022-05-28
 • 2022-11-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-11-20
 • 2014-05-20
 • 2014-11-20
 • 2015-05-20
 • 2015-11-20
 • 2016-05-19
 • 2016-11-18
 • 2017-05-19
 • 2017-11-20
 • 2018-05-18
 • 2018-11-20
 • 2019-05-20
 • 2019-11-20
 • 2020-05-20
 • 2020-11-20
 • 2021-05-20
 • 2021-11-19
 • 2022-05-20
 • 2022-11-18
 • 2023-05-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-11-28
 • 2014-05-28
 • 2014-11-28
 • 2015-05-28
 • 2015-11-28
 • 2016-05-28
 • 2016-11-28
 • 2017-05-28
 • 2017-11-28
 • 2018-05-28
 • 2018-11-28
 • 2019-05-28
 • 2019-11-28
 • 2020-05-28
 • 2020-11-28
 • 2021-05-28
 • 2021-11-28
 • 2022-05-28
 • 2022-11-28
 • 2023-05-28

Dzień wykupu

 • 2023-05-28

Emisje