sobota, 23 września 2017

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Seria PBS1024.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez KNF na zaliczenie wartośći zobowiązań wynikających z obligacji do kapitału Tier II emitenta w terminie do 24 września 2015 roku, emitent ma prawo, wedle swojego wyłącznego uznania, aż do upływu tego terminu, dokonać wykupu całości obligacji.

W przypadku wydania decyzji o odmowie zaliczenie wartośći zobowiązań wynikających z obligacji do kapitału Tier II emitenta, dokona on wykupu obligacji w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym decyzja taka stanie się ostateczna.

Ponadto, emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji.

Emitent: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBS1024
Podporządkowane: TAK
Wartość emisji: 11 503 800 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-24
 • 2015-10-24
 • 2016-04-24
 • 2016-10-24
 • 2017-04-24
 • 2017-10-24
 • 2018-04-24
 • 2018-10-24
 • 2019-04-24
 • 2019-10-24
 • 2020-04-24
 • 2020-10-24
 • 2021-04-24
 • 2021-10-24
 • 2022-04-24
 • 2022-10-24
 • 2023-04-24
 • 2023-10-24
 • 2024-04-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-16
 • 2015-10-16
 • 2016-04-15
 • 2016-10-14
 • 2017-04-13
 • 2017-10-16
 • 2018-04-16
 • 2018-10-16
 • 2019-04-15
 • 2019-10-16
 • 2020-04-16
 • 2020-10-16
 • 2021-04-16
 • 2021-10-15
 • 2022-04-14
 • 2022-10-14
 • 2023-04-14
 • 2023-10-16
 • 2024-04-16
 • 2024-10-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-24
 • 2015-10-24
 • 2016-04-24
 • 2016-10-24
 • 2017-04-24
 • 2017-10-24
 • 2018-04-24
 • 2018-10-24
 • 2019-04-24
 • 2019-10-24
 • 2020-04-24
 • 2020-10-24
 • 2021-04-24
 • 2021-10-24
 • 2022-04-24
 • 2022-10-24
 • 2023-04-24
 • 2023-10-24
 • 2024-04-24
 • 2024-10-24

Dzień wykupu

 • 2024-10-24

Emisje