poniedziałek, 26 lipca 2021

Poznańska Korporacja Budowana Pekabex S.A.

Seria: B
ISIN: PLPKBEX00106
Rynek: GPW ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,2 proc. w przypadku wykupu Obligacji na 6 miesięcy przed dniem wykupu,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu Obligacji na 12 miesięcy przed dniem wykupu,
 • 0,6 proc. w przypadku wykupu Obligacji na 18 miesięcy przed dniem wykupu,
 • 0,8 proc. w przypadku wykupu Obligacji na 24 miesięcy przed dniem wykupu.

Obligatariusze będą mogli żadać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,5x,
 • wskaźnik kapitałe własne/wartość aktywów będzie niższy niż 0,3x.

 

Emitent: Poznańska Korporacja Budowana Pekabex S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PBX0625
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.65%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.90%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-06-11
 • 2021-12-11
 • 2022-06-11
 • 2022-12-11
 • 2023-06-11
 • 2023-12-11
 • 2024-06-11
 • 2024-12-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-02
 • 2023-06-01
 • 2023-12-01
 • 2024-06-03
 • 2024-12-03
 • 2025-06-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-11
 • 2022-06-11
 • 2022-12-11
 • 2023-06-11
 • 2023-12-11
 • 2024-06-11
 • 2024-12-11
 • 2025-06-11

Dzień wykupu

 • 2021-06-11

Emisje