piątek, 18 czerwca 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: EB
ISIN: PLPCCRK00175
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0223
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio SFIO363 600 zł0.01%0%2020-12-31
Uniqa FIO6 000600 000 zł2.4%0.03%2020-12-31
Ipopema SFIO39 0003 900 000 zł15.6%0.32%2020-12-31
mBank FIO8 770877 000 zł3.51%0.3%2020-12-31
Agio Plus FIO24 8862 488 600 zł9.95%1.17%2020-12-31
SUMA:78 6927 869 200 zł31,48%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-02
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-11-02
 • 2020-02-02
 • 2020-05-02
 • 2020-08-02
 • 2020-11-02
 • 2021-02-02
 • 2021-05-02
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-24
 • 2018-01-25
 • 2018-04-23
 • 2018-07-25
 • 2018-10-24
 • 2019-01-25
 • 2019-04-23
 • 2019-07-25
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-23
 • 2020-07-24
 • 2020-10-23
 • 2021-01-25
 • 2021-04-23
 • 2021-07-23
 • 2021-10-22
 • 2022-01-25
 • 2022-04-22
 • 2022-07-25
 • 2022-10-24
 • 2023-01-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-02
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-11-02
 • 2020-02-02
 • 2020-05-02
 • 2020-08-02
 • 2020-11-02
 • 2021-02-02
 • 2021-05-02
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02

Dzień wykupu

 • 2023-02-02

Emisje