czwartek, 23 września 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: EB
ISIN: PLPCCRK00175
Rynek: GPW ASO, BS ASO


WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0223
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-02
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-11-02
 • 2020-02-02
 • 2020-05-02
 • 2020-08-02
 • 2020-11-02
 • 2021-02-02
 • 2021-05-02
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-24
 • 2018-01-25
 • 2018-04-23
 • 2018-07-25
 • 2018-10-24
 • 2019-01-25
 • 2019-04-23
 • 2019-07-25
 • 2019-10-24
 • 2020-01-24
 • 2020-04-23
 • 2020-07-24
 • 2020-10-23
 • 2021-01-25
 • 2021-04-23
 • 2021-07-23
 • 2021-10-22
 • 2022-01-25
 • 2022-04-22
 • 2022-07-25
 • 2022-10-24
 • 2023-01-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-05-02
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02
 • 2019-02-02
 • 2019-05-02
 • 2019-08-02
 • 2019-11-02
 • 2020-02-02
 • 2020-05-02
 • 2020-08-02
 • 2020-11-02
 • 2021-02-02
 • 2021-05-02
 • 2021-08-02
 • 2021-11-02
 • 2022-02-02
 • 2022-05-02
 • 2022-08-02
 • 2022-11-02
 • 2023-02-02

Dzień wykupu

 • 2023-02-02