czwartek, 13 czerwca 2024

PCR0324

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: EE
ISIN: PLPCCRK00225
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ee.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Obligacje PCR0324 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pekao FIO5602 555 000 zł7,47%12,91%2023-06-30
PZU FIO Parasolowy9 5009 559 000 zł2,71%0,18%2023-06-30
PZU FIO Parasolowy5120 409 000 zł5,10%0,39%2023-06-30
Rockbridge Neo SFIO5 0004 950 000 zł0,02%1,12%2023-06-30
SUMA15 11137 473 000 zł15,30%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-23
 • 2018-06-23
 • 2018-09-23
 • 2018-12-23
 • 2019-03-23
 • 2019-06-23
 • 2019-09-23
 • 2019-12-23
 • 2020-03-23
 • 2020-06-23
 • 2020-09-23
 • 2020-12-23
 • 2021-03-23
 • 2021-06-23
 • 2021-09-23
 • 2021-12-23
 • 2022-03-23
 • 2022-06-23
 • 2022-09-23
 • 2022-12-23
 • 2023-03-23
 • 2023-06-23
 • 2023-09-23
 • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-13
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13
 • 2020-03-13
 • 2020-06-15
 • 2020-09-15
 • 2020-12-15
 • 2021-03-15
 • 2021-06-15
 • 2021-09-15
 • 2021-12-15
 • 2022-03-15
 • 2022-06-14
 • 2022-09-15
 • 2022-12-15
 • 2023-03-15
 • 2023-06-15
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-23
 • 2018-09-23
 • 2018-12-23
 • 2019-03-23
 • 2019-06-23
 • 2019-09-23
 • 2019-12-23
 • 2020-03-23
 • 2020-06-23
 • 2020-09-23
 • 2020-12-23
 • 2021-03-23
 • 2021-06-23
 • 2021-09-23
 • 2021-12-23
 • 2022-03-23
 • 2022-06-23
 • 2022-09-23
 • 2022-12-23
 • 2023-03-23
 • 2023-06-23
 • 2023-09-23
 • 2023-12-23
 • 2024-03-23

Dzień wykupu

 • 2023-02-27