niedziela, 26 września 2021

PCC Rokita S.A.

Seria: EE
ISIN: PLPCCRK00225
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji publicznych o łącznej wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.


Emitent: PCC Rokita S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: PCR0324
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO30030 000 zł0.12%0.01%2021-06-30
Alior SFIO7 000700 000 zł2.8%0.04%2021-06-30
mBank FIO4 199419 900 zł1.68%0.13%2021-06-30
SUMA:11 4991 149 900 zł4,60%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-23
 • 2018-06-23
 • 2018-09-23
 • 2018-12-23
 • 2019-03-23
 • 2019-06-23
 • 2019-09-23
 • 2019-12-23
 • 2020-03-23
 • 2020-06-23
 • 2020-09-23
 • 2020-12-23
 • 2021-03-23
 • 2021-06-23
 • 2021-09-23
 • 2021-12-23
 • 2022-03-23
 • 2022-06-23
 • 2022-09-23
 • 2022-12-23
 • 2023-03-23
 • 2023-06-23
 • 2023-09-23
 • 2023-12-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-13
 • 2019-09-13
 • 2019-12-13
 • 2020-03-13
 • 2020-06-15
 • 2020-09-15
 • 2020-12-15
 • 2021-03-15
 • 2021-06-15
 • 2021-09-15
 • 2021-12-15
 • 2022-03-15
 • 2022-06-14
 • 2022-09-15
 • 2022-12-15
 • 2023-03-15
 • 2023-06-15
 • 2023-09-15
 • 2023-12-15
 • 2024-03-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-23
 • 2018-09-23
 • 2018-12-23
 • 2019-03-23
 • 2019-06-23
 • 2019-09-23
 • 2019-12-23
 • 2020-03-23
 • 2020-06-23
 • 2020-09-23
 • 2020-12-23
 • 2021-03-23
 • 2021-06-23
 • 2021-09-23
 • 2021-12-23
 • 2022-03-23
 • 2022-06-23
 • 2022-09-23
 • 2022-12-23
 • 2023-03-23
 • 2023-06-23
 • 2023-09-23
 • 2023-12-23
 • 2024-03-23

Dzień wykupu

 • 2024-03-23